Snelle mazouttankkeuring! Ondergrondse of bovengrondse tank.

Wacht niet tot uw mazoutleverancier weigert om uw tank te vullen. Wacht niet tot de notaris het conformiteitsattest van uw tank vraagt om uw woning te kunnen verkopen.

Check nu de vervaldatum op de dopsticker van uw tank. Voorbeeld:

Dopsticker groen vervallen   Bel  0475 30 87 80

Specialist Cedric Floren gaat als volgt te werk bij uw tankkeuring:

  • visuele controle van de installatie
  • controle op aanwezigheid van water en slib
  • controle van werking overvulbeveiliging
  • controle van lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
  • op een ondergrondse tank wordt een dichtheidsproef uitgevoerd (ultrasone test)
  • afleveren van het conformiteitsattest

De gebruikte apparatuur van FC Service:

3a

Ondergrondse tankkeuring:

FC service doet ook:

  • plaatsing | herstelling | onderhoud gasketel / centrale verwarming / alle merken
  • plaatsing | herstelling | onderhoud mazoutketel / centrale verwarming / alle merken
  • verwarmingsaudit

Link naar de pagina ‘CV gas mazout | Schouw | Verwarmingsaudit’

#tankcontrole #tankkeuring #stookolietankkeuring #mazouttankkeuring #conformiteitsattest #centraleverwarming #mazoutketel #gasketel #mazoutketels #gasketels

tank controle tankcontrole tank keuring tankkeuring stookolietankkeuring stookolietank keuring mazouttankkeuring mazouttank keuring conformiteitsattest Centrale Verwarming mazoutketels gasketels

%d bloggers liken dit: